Περιγραφή

Ζητούνται οδηγοί λεωφορείων στο Λονδίνο

Παρέχετε:
• Μισθός £500 καθαρά την εβδομάδα
• Ώρες εργασίας: Μέσο όρο 40 ώρες την εβδομάδα, υπερωρίες μέχρι 70 ώρες την εβδομάδα
• 2-4 εβδομάδες εκπαίδευση (Μισθός κατά την εκπαίδευση £250/εβδομάδα)
• 2 εβδομάδες δωρεάν διαμονή και βοήθεια με εύρεση μόνιμης κατοικίας
• Βοήθεια με τη διαδικασία λογαριασμού τράπεζας, ασφάλεια, ανταλλαγή διπλώματος
• Δωρεάν κάρτα μετακίνησης
• Δωρεάν συνεχόμενη κατάρτιση
• Πληρωμένη άδεια 20 ήμερων
• Δωρεάν συνταξιοδοτικό σύστημα

Απαιτείται:
• Δίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας
• Καλά αγγλικά σε επίπεδο συνεννόησης
• Τουλάχιστον 6μήνη προϋπηρεσίας σαν οδηγός λεωφορείων
• Διαθεσιμότητα τουλάχιστον 12 μηνών διαμονής στο Λονδίνο

Βιογραφικά στην αγγλική γλώσσα στο jobs@melinasjobs.gr
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Melina’s Jobs, Λάρισα
Τηλ: 241 4001529
Oδηγοί λεωφορείων στο Λονδίνο