Περιγραφή

Ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές/νησιά αναζητούν έμπειρες καμαριέρες για την σεζόν.

Μισθός: €650-800
Παρέχεται διαμονή, διατροφή και ασφάλεια, 6/7ήμερο

Βιογραφικά στο jobs@melinasjobs.gr
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Melina’s Jobs, Λάρισα
Τηλ: 241 4001529
Καμαριέρες για Ξενοδοχεία