Περιγραφή

Νοσηλευτές για Κλινικές και Νοσοκομεία στην Ιρλανδία
Δεν χρειάζεται Αγγλικά IELTS

Παρέχετε:
• Μισθός €29,000 το χρόνο
• Bonus κάθε χρόνο
• €3000 για έξοδα διαμονής και πτήση προς Αγγλία
• Διαμονή διαθέσιμη εντός ή εκτός κλινικής
• 4 εβδομάδες εκπαίδευση κ πολλά άλλα

Απαιτείται:
Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Καλό επίπεδο Αγγλικών
Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία

Βιογραφικά στην αγγλική γλώσσα στο jobs@melinasjobs.gr
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Melina’s Jobs, Λάρισα
Τηλ: 241 4001529
Νοσηλευτές για Ιρλανδία