Περιγραφή

Γιατροί για Νοσοκομεία στην Αγγλία
Συνεντεύξεις μέσω skype κάθε βδομάδα

Προσλαμβάνονται γιατροί για μόνιμη εργασία σε Νοσοκομεία σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας

Consultants in Anaesthetics – Northampton
Specialist / Registrar in Anaesthetics - Northampton
Consultants in Emergency medicine – West Yorkshire, Northampton, Manchester
Senior Specialty Doctor in Emergency Medicine - West Yorkshire, Northampton, Manchester, Blackburn
Specialist / Registrar in Emergency Medicine - West Yorkshire, Northampton, Manchester, Blackburn
Consultants in General Medicine / Respiratory interest – Huddersfield
Consultant in Histopathology – Yorkshire
Consultant in Oncology – Huddersfield
Consultant in Neurology – North Yorkshire
Consultants in Paediatrics – Leeds, Isle of Wight
Specialist / Registrars in Paediatrics – Leeds, Isle of Wight
Consultants in Radiology – Huddersfield, Northampton
Specialist / Registrar in Medical Oncology – North Yorkshire

Specialist/Registrars
Ετήσιος μικτός μισθός είναι μεταξύ £35,000 - £70,000 (αναλόγως εμπειρίας). Νοσοκομειακή εμπειρία τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον
Specialty Doctor
Ετήσιος, μικτός μισθός μέχρι £70,000 (αναλόγως προϋπηρεσίας)
Consultant
Ετήσιος μικτός μισθός μεταξύ £75,000 - £102,000 (αναλόγως εμπειρίας). Νοσοκομειακή εμπειρία τα τελευταία 8 χρόνια

Απαιτείται:
Πτυχίο Ιατρικής
Πτυχίο Αγγλικών IELTS Academic 7.5
Εγγραφή ή δυνατότητα εγγραφής στο GMC

Βιογραφικά στην αγγλική γλώσσα στο jobs@melinasjobs.gr
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Melina’s Jobs, Λάρισα
Τηλ: 241 4001529
Γιατροί για Νοσοκομεία στην Αγγλία